Bravida offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN.

För fullt pressmeddelande, följ denna länk:
http://www.bravidagroup.com/sv/Finansiell-information/Borsintroduktion/


För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Johansson, Vd och koncernchef för Bravida. Tel: +46 8 695 20 00

Nils-Johan Andersson, Ekonomi- och finansdirektör för Bravida. Tel: +46 70 668 50 75

[IRcontact@bravida.com]

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande 07.00 CET den 5 oktober 2015.