Erbjudandepriset för Bravidas börsintroduktion fastställt till 40 SEK per aktie – handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag


EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN.


För fullt pressmeddelande, följ denna länk: http://www.bravidagroup.com/sv/Finansiell-information/Borsintroduktion/


För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, VD och koncernchef för Bravida. Tel: +46 8 695 20 00

Nils-Johan Andersson, Ekonomi- och finansdirektör för Bravida. Tel: +46 70 668 50 75
IRcontact@bravida.com


Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande 08.00 CET den 16 oktober 2015.